Zborník

Súbory na stiahnutie:

ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE (PDF, 12,9 MB)

ZBORNÍK Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE (IBOOK, 16,6 MB)

On-line vzdelávanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí (PPTX, 5,5 MB)

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 22. – 25. októbra 2013 v Bratislave

Editorky: doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. Mgr. Zuzana Hargašová, PhD.

Recenzenti: prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Grafické a technické spracovanie: PhDr. Vladimír Burčík, PhD.

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

© Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
ISBN 978-80-223-3490-7

© Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 2013. All Rights Reserved